Vänskap och Integrations föreningen

Händelse

Fotbolls match….VIF-Trägymnasiet.

Världbullens dag…

Världens bulldag på postplan lockade 60 personer. En dag som Vänskap och Integrations föreningen och Ljusdals socialdemokratiska föreningen ordnade bullfestens dag, för att skapa en mötesplats för Ljusdalsbor och människor från andra kulturer och ursprung.

Ordnar För arrangemanget bullensdag…

Previous Posts