Vänskap och Integrations föreningen

juni, 2014

VIFs årsmöte

Alla medlemmar är välkomna till VIFs årsmöte
Lördag den 28/6 kl.15.00
Tallhalla på Talbackenskolan
Epidemivägen 2A, 827 33 Ljusdal