Vänskap och Integrations föreningen

april, 2013

VIFs årsmöte 2013

Ett 20-tal medlemmar samlades idag på VIFs årsmöte lördagen den 6april. Det var ett trevligt och intressant möte där den nya styrelsen visade stort engagemang och vilja. Många nya idéer och förslag kommit fram om hur vi kan utveckla föreningen.
VIF utvidgar sitt geografiska område till Hudiksvall, och två av dem nya styrelsemedlemmarna kommer därifrån.
Ordförande: Robert […]