Vänskap och Integrations föreningen

juni, 2011

Ntionaldagsfirande

Som varje år, har VIF firat, i samarbete med Kulturenheten och Hembygdsföreningen,
svenska ntionaldagen med en mångkulturell fest, Grupper från Burma och
Thailand, visade upp traditionella danser. Den burmesiska folkgruppen chin,
till exempel, visade i dansen hur de levde i sitt land, hur de brukade arbeta
hårt.

Next posts