Vänskap och Integrations föreningen

september, 2010

Manifestation för medmänsklighet och mångfald

Stefan Olsson, Mostafa Touil, Yvonne Osskarsson är initiativtagare till manifestationen.
Datum: Söndag den 3oktober kl.14.00-17.00
Plats: Postplan i Ljusdal
Kom och visa ditt stöd för ett öppnare, vänligare, medmänskligare samhälle där det finns plats för alla. Detta är en tvärpolitisk manifestation, som alla politiska partier (som idag har mandat i fullmäktige) i Ljusdal står bakom.
Kortare tal varvas […]

Kuddutställning

Kvinnorna i VIF planerar kuddutställning på SV under en hel vecka, sedan kommer utställningen att flyttas till biblioteket.
Det är mycket jobb som kvinnorna har lagt på den här utställningen.

Ungas rätt till inflytande

Under temadagen deltog cirka 400 elever, niondeklassare och elever i årskurs ett på gymnasiet. Dagen var ett led i kommunens satsning på ungdomspolitik och ungas rätt till inflytande över samhällsutvecklingen.
Mostafa tillsammans med Kenneth Forsell från Flyktingenheten var på plats och presenterade projektet för eleverna. De föreläste om olika kulturer och hur man kan mötas och lära sig […]

Previous Posts